Kemik İliği Biyopsisi Nedir?

Kemik İliği Biyopsisi kemik iliğinden bir doku örneğinin alındığı tıbbi bir işlemdir. Kemik iliği, vücudun bazı kemiklerinin içinde bulunan yumuşak, süngerimsi bir dokudur. Kırmızı ve beyaz kan hücreleri ile trombositlerin üretildiği yer burasıdır.

Kemik iliği biyopsisinde genellikle kalça kemiğinden bir örnek alınır, ancak diğer kemikler de kullanılabilir. Bu işlem genellikle kemik iliği aspirasyonu ile birlikte yapılır. Aspirasyonda, kemik iliğinden sıvı bir örnek alınırken kemik iliği biyopsisi ile katı kemik iliği dokusundan bir örnek almayı içerir.

Neden Kemik İliği Biyopsisi Yapılır?

Kemik iliği biyopsisi, çeşitli tıbbi durumları teşhis etmek veya tedavi etkinliğini değerlendirmek için yapılır. İşte kemik iliği biyopsisinin yaygın nedenleri:

Kan Kanserlerinin Teşhisi: Kemik iliği biyopsisi, lösemi, lenfoma ve multipl myelom gibi kan kanserlerinin teşhisi için kullanılır.

Hastalığın Evresini veya Şiddetini Belirlemek: Bazı kanser türlerinin kemik iliğine ne kadar yayıldığını ve hastalığın evresini anlamak için biyopsi yapılabilir.

Tedavinin Etkinliğini Kontrol Etmek: Kanser tedavisi gören hastalarda, tedavinin ne kadar başarılı olduğunu ve kanser hücrelerinin ne kadarının ortadan kaldırıldığını belirlemek için kemik iliği biyopsisi gerekebilir.

Bilinmeyen Nedenli Aneminin Teşhisi: Aneminin (düşük kırmızı kan hücresi seviyesi) nedenini belirlemek için biyopsi yapılabilir, özellikle nedeni başka testlerle tespit edilemezse.

Platelet Bozukluklarının Teşhisi: Trombositlerin düşük seviyede veya işlevsel olmaması durumunda, bu bozukluğun nedenini anlamak için kemik iliği biyopsisi yapılabilir.

Bilinmeyen Ateşin Nedenini Araştırmak: Uzun süreli ve bilinmeyen nedenli yüksek ateşin kökenini belirlemek için kemik iliği biyopsisi gerekebilir.

Bilinmeyen Nedenlerle Oluşan Enfeksiyonlar: Bazı enfeksiyonların kaynağını bulmak için kemik iliği biyopsisi yapılabilir.

Metastaz Kontrolü: Diğer organlardaki kanserlerin kemik iliğine yayılıp yayılmadığını kontrol etmek için biyopsi yapılabilir.

Kemik İliği Biyopsisi Nereden Yapılır?

Kemik iliği biyopsisi genellikle kalça kemiğinin arka kısmından, özellikle postero-süperior iliyak taraftan (PSIS) alınır. Bu bölge, kalçanın arka kısmında, bel omurlarının altına yakın, dışarıda iki çıkıntı şeklinde hissedilen kemik bölgesidir.

Bununla birlikte, bazı durumlarda sternum (göğüs kemiği) veya diğer kemikler de biyopsi için kullanılabilir. Ancak, sternumdan yapılan biyopsi genellikle sadece kemik iliği aspirasyonu için kullanılır, çünkü bu bölgede katı kemik biyopsisi almak risklidir.

Biyopsi işlemi sırasında, hastaya genellikle lokal anestezi verilir, bu da işlem sırasında acı veya rahatsızlık hissetmemesi anlamına gelir. Biyopsi iğnesi, doğru kemiğe ve kemik iliği bölgesine ulaşana kadar ciltten ve kemikten geçirilir. Daha sonra, kemik iliği dokusundan bir örnek alınır ve mikroskobik inceleme için laboratuvara gönderilir.

Kemik İliği Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Kemik iliği biyopsisi, genellikle hastaların kemik iliği hastalıklarının teşhisi ve takibi için uygulanan bir prosedürdür. İşlem genellikle hastanın uyanık olduğu sırada gerçekleştirilir, ancak bazen sedasyon altında da yapılabilir. İşte kemik iliği biyopsisi nasıl yapıldığına dair adım adım bir rehber:

Hazırlık: Öncelikle, hastadan işlem öncesi gerekli kan testleri alınır. Bu testler, kanın pıhtılaşma durumunu kontrol etmek için yapılır.

Hastaya işlem hakkında bilgi verilir ve onay alınır.

Hasta uygun pozisyonda, genellikle yüzükoyun veya yan yatış pozisyonunda yatağa yerleştirilir.

Anestezi: Biyopsi yapılacak bölge antiseptik bir solüsyonla temizlenir.

Lokal anestezik (genellikle lidokain) ile biyopsi alanı uyuşturulur. Bu, ciltte ve daha derinde, kemiğin yüzeyinde hissedilen hafif bir yanma hissine neden olabilir.

Aspirasyon (isteğe bağlı): Bazen, katı biyopsi örneklemesi yapılmadan önce sıvı kemik iliği örneği alınır. Bu, ince bir iğne kullanılarak gerçekleştirilir.

İğne, kemik yüzeyine yerleştirilir ve iliyak taraftan (kalçanın arka kısmı) veya bazen sternumdan (göğüs kemiği) kemik iliğine erişilir.

Kemik iliği sıvısı, iğne yardımıyla aspire edilir (çekilir).

. Biyopsi: Biyopsi için özel bir iğne (biyopsi iğnesi) kullanılır. Bu iğne, kemik yüzeyine yerleştirilir ve kemikten içeri doğru ilerletilir.

Kemiğin iç kısmına ulaşıldığında, kemik iliğinden katı bir doku örneği alınır.

İlginizi Çekebilir  Karaciğer Biyopsisi

İğne çıkarıldıktan sonra, alınan örnek mikroskobik inceleme için patoloji laboratuvarına gönderilir.

Sonrası: İşlem bittikten sonra biyopsi alanı antiseptik bir solüsyonla temizlenir ve steril bir bandajla kapatılır.

Hasta, komplikasyon belirtileri açısından bir süre gözlemlenebilir.

Genellikle hastalar işlem sonrasında evlerine dönebilirler. Ancak, sedasyon altında bir biyopsi yapıldıysa, hastanın bir süre daha hastanede kalması veya birinin refakatinde evine dönmesi önerilebilir.

Kemik İliği Biyopsisi Kaç Günde Sonuçlanır?

Kemik iliği biyopsisinin sonuçlanma süresi, testin neden yapıldığına, laboratuvarın yoğunluğuna, gereken özel boyama veya testlere ve diğer faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Genellikle, basit bir kemik iliği incelemesi için sonuçlar birkaç gün içinde alınabilir. Ancak, daha kompleks testler veya özel boyama teknikleri gerektiğinde bu süre bir hafta veya daha uzun olabilir.

Örneğin, belirli genetik veya moleküler analizlerin yapılması gerekiyorsa veya belirli hücre popülasyonlarını analiz etmek için ek testler gerekiyorsa, sonuçların alınması daha uzun sürebilir.

Kemik İliği Biyopsisi Acıtır Mı?

Kemik iliği biyopsisi, tıbbi bir işlemdir ve bazı hastalar için rahatsız edici olabilir. Ancak, işlem sırasındaki ve sonrasındaki ağrı ve rahatsızlık, genellikle aşağıda belirtilen faktörlere bağlı olarak yönetilebilir:

Lokal Anestezi: Biyopsi sırasında, biyopsi yapılacak bölgeye lokal anestezi uygulanır. Bu, deri ve kemik yüzeyini uyuşturur, böylece işlem sırasında ağrıyı en aza indirir. Ancak, anestezi uygulanırken kısa süreli bir yanma veya batma hissi olabilir.

İşlem Sırasında: Lokal anestezi altında, çoğu hasta iğnenin kemikten içeri girdiğini hissetmez. Ancak, bazı hastalar hafif bir baskı veya çekme hissi rapor edebilir. İliğin alındığı an, bazı hastalar için kısa süreli bir ağrıya veya rahatsızlığa neden olabilir.

İşlem Sonrasında: Biyopsi sonrası, alınan bölgede hafif bir ağrı veya rahatsızlık hissedilebilir. Bu genellikle birkaç gün içinde azalır. İbuprofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesiciler, bu rahatsızlığı yönetmeye yardımcı olabilir.

Bireysel Tolerans: Her bireyin ağrıya toleransı farklıdır. Bazı hastalar işlemi neredeyse hiçbir rahatsızlık hissetmeden atlatırken, diğerleri daha fazla rahatsızlık hissedebilir.

Kemik İliği Biyopsisi Yan Etkileri Var Mıdır?

Kemik iliği biyopsisi genellikle güvenli bir prosedür olarak kabul edilir. Ancak, tıbbi herhangi bir işlemde olduğu gibi, kemik iliği biyopsisinin de bazı potansiyel yan etkileri ve komplikasyonları vardır:

Bleeding (Kanama): Biyopsi bölgesinde hafif kanama olabilir. Eğer kanama durmaz veya çok fazla olursa tıbbi yardım almak gerekebilir.

Infection (Enfeksiyon): Biyopsi bölgesinde enfeksiyon riski vardır, ancak bu risk oldukça düşüktür. Enfeksiyon belirtileri arasında kızarıklık, şişlik, sıcaklık hissi ve artan ağrı bulunmaktadır.

Pain (Ağrı): İşlem sonrası bölgede hafiften orta dereceye ağrı hissedilebilir. Ağrı genellikle birkaç gün içerisinde azalır.

Bruising (Morarma): Biyopsi bölgesinde morluk oluşabilir. Bu, genellikle birkaç gün içinde iyileşir.

Fracture (Kırık): Çok nadir de olsa, biyopsi esnasında kemikte kırık riski vardır.

Long-lasting discomfort (Uzun süreli rahatsızlık): Bazı kişilerde biyopsi bölgesinde uzun süreli rahatsızlık hissedilebilir.

Reactions to Anesthesia (Anesteziye Reaksiyonlar): Lokal anesteziye karşı alerjik reaksiyon veya diğer yan etkiler meydana gelebilir, ancak bu durum oldukça nadirdir.

Kemik İliği Biyopsisi Lenfoma Hastalarında Yapılır Mı?

kemik iliği biyopsisi, lenfoma (lenf kanseri) teşhisi konmuş veya şüphelenilen hastalarda sıklıkla uygulanan bir prosedürdür. Lenfoma, lenf düğümleri dışında vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir, ve kemik iliği sıklıkla etkilenen bölgelerden biridir.

Kemik iliği biyopsisi, lenfoma hastalarında şu amaçlarla yapılabilir:

Staging: Lenfomanın evresini belirlemek için. Lenfomanın kemik iliğine yayılıp yayılmadığını anlamak, hastalığın hangi evrede olduğunu belirlemeye yardımcı olabilir. Bu, tedavi planlaması için kritik bir bilgidir.

Tanı: Lenfoma şüphesiyle başka testler yapıldığında ancak kesin bir tanı konulamadığında, kemik iliği biyopsisi, hastalığın kemik iliğinde olup olmadığını anlamak için gerekebilir.

Tedavi Tepkisi: Lenfoma tedavisi görmüş hastalarda, tedavinin etkinliğini değerlendirmek için kemik iliği biyopsisi yapılabilir. Kemik iliğinde hastalık bulunmaması, tedavinin etkili olduğuna işaret edebilir.

İlginizi Çekebilir  Bademcik İltihabı

Nüks Değerlendirmesi: Tedavi edilmiş bir lenfoma hastasında semptomların yeniden ortaya çıkması veya diğer testlerde anormal bulguların olması durumunda, hastalığın nüksettiğini değerlendirmek için kemik iliği biyopsisi yapılabilir.

Kemik İliği Biyopsisi Yaptıranlar Nelere Dikkat Etmelidir?

İlaçlar: Doktorunuza kullandığınız tüm ilaçları, vitaminleri ve bitkisel takviyeleri bildirin. Özellikle kanın pıhtılaşmasını etkileyen ilaçlar (örn. aspirin, warfarin, clopidogrel) hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.

Allerjiler: Lokal anesteziye veya diğer ilaçlara karşı bilinen bir alerjiniz varsa doktorunuza bildirin.

Açlık: İşlem öncesi belli bir süre boyunca yiyecek veya içecek almamanız gerekip gerekmediğini doktorunuzdan öğrenin.

Kanama: Biyopsi bölgesinde hafif kanama olabilir. Eğer kanama durmaz veya çok fazla olursa tıbbi yardım almak gerekebilir.

Enfeksiyon Belirtileri: Biyopsi bölgesinde kızarıklık, şişlik, sıcaklık hissi veya artan ağrı gibi enfeksiyon belirtilerini kontrol edin.

Ağrı: Biyopsi bölgesinde hafiften orta dereceye ağrı olabilir. Doktorunuzun önerdiği ağrı kesicileri kullanabilirsiniz.

Aktivite Kısıtlamaları: Biyopsi sonrası belli bir süre ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmanız önerilebilir. Bu süre zarfında doktorunuzun aktivite ile ilgili önerilerine uymanız önemlidir.

Yara Bakımı: Biyopsi bölgesini temiz ve kuru tutmalısınız. Doktorunuz yaranın bakımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Raporların Takibi: Biyopsi sonuçlarınızın ne zaman hazır olacağını öğrenin ve sonuçları almak için randevunuzu ayarlayın.

Anormal Semptomlar: Aşırı ağrı, şiddetli kanama, biyopsi bölgesinden sızan sıvı, ateş veya titreme gibi beklenmeyen semptomları hemen doktorunuza bildirin.

Kemik İliği Biyopsisinde Açlık Durumu Nasıl Olmalıdır?

Kemik iliği biyopsisi genellikle lokal anestezi altında yapılır ve bu tür bir anestezinin genellikle açlık gereksinimi yoktur. Ancak, sedasyon (hafif genel anestezi) kullanılması planlanıyorsa, genellikle prosedürden önce belirli bir süre boyunca yemek yememeniz veya sıvı almanız önerilmez.

Eğer sedasyon veya genel anestezi kullanılacaksa, genellikle işlemden en az 6-8 saat önce hiçbir şey yememeniz ve genellikle 2-4 saat önce de sıvı almamanız önerilir. Bu, sedasyon veya anestezi sırasında mide içeriğinin akciğerlere geri kaçma (aspirasyon) riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kemik İliği Biyopsisi Ne Kadar Sürer?

Kemik iliği biyopsisi, gerçek prosedür süresi açısından genellikle kısa bir işlemdir. Aslında, biyopsi işlemi genellikle 10 ila 30 dakika arasında sürer. Ancak, hazırlık aşaması, anestezi uygulama süresi, sonrasındaki izleme süresi ve hastanın durumuna bağlı olarak ek süre gerekebilir.

Bununla birlikte, şunları göz önünde bulundurmalısınız:

Hazırlık Süresi: İşlemden önce, anestezi için hazırlık yapılır, hasta doğru pozisyona getirilir ve bölge temizlenir.

Prosedür Süresi: Biyopsi prosedürü, kemiğe bir iğne ile girilip kemik iliği örneğinin alınmasıyla gerçekleşir. Bu aşama genellikle 10 ila 30 dakika arasında sürer.

Sonrası İzleme: Biyopsi işleminden sonra, hastanın durumunu izlemek için kısa bir süre beklemesi gerekebilir. Bu, olası komplikasyonların veya yan etkilerin erken tespiti için gereklidir.

Kemik İliği Biyopsisi İşlemi Ne Kadar Sürer?

Kemik iliği biyopsisi işlemi, yani doğrudan biyopsi örneğinin alınma süresi, genellikle oldukça kısadır. Biyopsi işlemi, özellikle deneyimli bir doktor tarafından yapılıyorsa, yaklaşık 5 ila 15 dakika arasında sürer. Ancak, bazı durumlarda ve özellikle bazı komplikasyonlar veya zorluklarla karşılaşıldığında bu süre biraz daha uzayabilir.

İşlem süresi, birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir:

İşlemin Türü: Kemik iliği aspirasyonu, sıklıkla kemik iliği biyopsisi ile birlikte yapılır. Aspirasyon genellikle daha hızlıdır, sadece birkaç dakika sürerken, biyopsi biraz daha uzun sürebilir.

Hasta Durumu: İşlemin yapılacağı bölgenin anatomisi, hastanın yaşı, vücut yapısı ve diğer faktörler prosedür süresini etkileyebilir.

Teknik Zorluklar: Bazı durumlarda, ilk girişimde yeterli örnek alınamayabilir ve işlemi tekrarlamak gerekebilir.

Kemik İliği Biyopsisi İşleminde Kanama Olabilir Mi?

Evet, kemik iliği biyopsisi işleminde kanama olabilir, ancak bu genellikle hafif ve kontrol altına alınabilir bir kanamadır. İşlem sırasında, kalın bir iğne, genellikle arka kalça kemiği (krista iliaka) bölgesinden kemiğe nüfuz eder. İşlem nedeniyle, iğnenin girdiği yerde hafif bir kanama olması beklenir. İşlem tamamlandıktan sonra bu bölgeye baskı uygulanarak ve steril bir bandajla kapatarak kanama genellikle hızla kontrol altına alınır.

İlginizi Çekebilir  Mide Balonu

Bununla birlikte, bazı durumlarda daha ciddi kanama riski olabilir:

Kan Pıhtılaşma Sorunları: Eğer hasta herhangi bir kan pıhtılaşma bozukluğuna sahipse ya da pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlar (örn. warfarin, heparin) alıyorsa kanama riski artar.

Teknik Zorluklar: Biyopsi sırasında, özellikle kemik iliği örneği almakta zorluk yaşanıyorsa, bu bölgedeki kanama miktarı artabilir.

İşlem Sonrası Aktivite: İşlem sonrası, doktorun önerdiği süre boyunca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Aksi takdirde, biyopsi bölgesinde kanama riski artabilir.

Kemik İliği Biyopsisi Fiyatları 2024

Kemik iliği biyopsisi gibi tıbbi prosedürler, sağlık kuruluşuna, hastanın sigorta kapsamına ve bölgenin coğrafi konumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

En güncel fiyat bilgilerini almak için kemik iliği biyopsisi yapacak olan sağlık kuruluşuyla iletişime geçmeniz en doğrusu olacaktır. Sağlık sigortası varsa, ayrıca sigorta şirketiyle iletişime geçerek ödeme detayları hakkında bilgi alabilirsiniz. Kemik iliği biyopsisi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Kemik İliği Biyopsisi Riskleri

Kemik iliği biyopsisi, özellikle hematolojik bozuklukların ve bazı kanser türlerinin teşhis edilmesinde önemli bir araçtır. Ancak, tıbbi bir işlem olarak, bazı potansiyel riskleri vardır. Bu makalede, kemik iliği biyopsisinin potansiyel risklerini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Enfeksiyon:Biyopsi sırasında, bir iğnenin ciltten geçirilmesi gerekmektedir. Bu işlem, mikroorganizmaların vücuda girmesine yol açabilir, bu da enfeksiyon riskini artırabilir. Genellikle bu risk düşüktür çünkü işlem steril koşullar altında gerçekleştirilir. Ancak, risk sıfır değildir ve bazen biyopsi bölgesinde bir enfeksiyon gelişebilir.

Kanama: Biyopsi sırasında, kemik iliğine ulaşmak için bir iğne ile kemikten geçilmesi gerekmektedir. Bu, biyopsi bölgesinde kanamaya neden olabilir. Çoğu durumda, bu kanama minör ve geçicidir. Ancak, bazı kişilerde, özellikle kanın pıhtılaşma mekanizması bozulmuşsa, daha ciddi kanamalar meydana gelebilir.

Ağrı: Biyopsi genellikle lokal anestezi ile gerçekleştirilir, bu da işlem sırasında ağrının önlenmesine yardımcı olur. Ancak, işlem sonrası biyopsi bölgesinde hafif bir ağrı veya rahatsızlık hissedilebilir.

Kemik Kırığı: Bu, oldukça nadir bir komplikasyondur. Ancak, özellikle kemikler zayıflamışsa, biyopsi sırasında kemikte bir kırığa neden olabilir.

Akciğer Problemleri: Kemik iliği biyopsisi genellikle kalça kemiğinden yapılır. Ancak, bazen göğüs kemiği (sternum) biyopsisi gerekebilir. Bu işlem sırasında, iğnenin yanlışlıkla akciğere zarar verme riski vardır. Bu da pnömotoraks denilen bir duruma neden olabilir.

Anestezi Reaksiyonları: Bazı hastalar, biyopsi sırasında kullanılan lokal anesteziklere karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. Bu reaksiyonlar genellikle hafiftir, ancak nadir durumlarda ciddi olabilir.

Biyopsi Sonuçlarının Yanıltıcı Olması: Bazı durumlarda, alınan doku örneği yeterli olmayabilir veya temsilci olmayabilir. Bu, yanıltıcı sonuçlara veya tekrar biyopsi ihtiyacına neden olabilir.

Kemik İliği Biyopsisi, Herhangi Bir Ağrıya Neden Olur Mu?

Kemik iliği biyopsisi sırasında, lokal anestezi kullanılarak alınan bölge uyuşturulur. Bu nedenle, işlem sırasında hasta genellikle ağrı hissetmez. Ancak, anestezi etkisi geçtikten sonra, biyopsi yapılan alanda hafif bir ağrı veya rahatsızlık olabilir. Bu ağrı, genellikle basit ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir ve birkaç gün içinde azalır.

Kemik İliği Biyopsisi Genel Anestezi Altında Mı Yapılır?

Kemik iliği biyopsisi genellikle lokal anestezi altında yapılır, yani sadece işlem yapılacak bölge uyuşturulur. Lokal anestezi, biyopsi bölgesindeki ağrı ve rahatsızlığı engeller, böylece hasta işlem sırasında acı veya ağrı hissetmez.

Ancak, bazı durumlarda (özellikle çocuklarda veya aşırı endişeli ve korkulu hastalarda) sedasyon veya hafif genel anestezi kullanılabilir. Sedasyon altında, hasta rahatlatılır ve genellikle uykuda olur, ancak tamamen bilinçsiz değildir. Tam genel anestezi altında hasta bilinçsizdir ve herhangi bir ağrı ya da rahatsızlık hissetmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir