Meme Küçültme Ameliyatı Nedir?

Meme Küçültme ameliyatı, deri ve meme içinde bulunan yağ dokusunun alınması ile gerçekleştirilen cerrahi bir işlemdir. Bu ameliyat, lokal anestezi ile yapılır.

Memede bulunan fazla yağ dokusu, salgı bezi dokusu ve cilt dokusu cerrahi bir operasyonla vücuttan çıkarılır. Büyük ve yoğun meme dokusuna sahip ya da çeşitli hastalıklar nedeniyle memelerin küçültülmesi operasyonu gerçekleştirilebilir.

Meme dokusunun gereğinden fazla dolgun olması başta iskelet sistemi olmak üzere birçok hastalığa yol açar. Bu durum, kişiyi; zihinsel, sosyal ve ruhsal açıdan yorarak özgüvenini düşürür. Meme dokusunun fazla büyük olması kişide; bel, omuz, boyun gibi organlarda ağrıya yol açabilir.

Meme dokusu gereğinden büyük olduğu için özellikle sıcak yaz günlerinde meme altında kalan dokuda, kızarıklık ve isilik görünür. Fiziksel aktiviteyi de önemli ölçüde kısıtlayan büyük meme dokuları, kişinin meme küçültme ameliyatı olarak istediği görünüme kavuşmasına kapı aralar.

Meme Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Meme estetiğinde tercih edilen küçültme ameliyatı, genellikle lokal anestezi altında gerçekleşse de duruma göre genel anestezi de tercih edilebilir.

Operasyon öncesinde önce ciltte belirli kesiler yapılarak alınacak bölgenin yeri net olarak tespit edilir. Operasyon sırasında, memeye ait olan; yağ, salgı, bağ dokusu ve cilt dokusunun bir kısmı, cerrahi müdahale ile vücuttan çıkarılır.

Cilt kesileri, ilerleyen dönemlerde iz gözükmesin diye meme dokusunun hemen altından yapılır. Meme dokusunun operasyon sonunda simetrik bir görüntü sağlaması açısında meme ucuna da kesi yapılabilir.

Belirlenen bölgedeki kesiler alındıktan sonra kapatılır. Eğer meme ucunun bulunduğu yer memelerin son görüntüsüne göre estetik durmuyorsa meme ucu daha yukarılara taşınabilir.

Operasyon sırasında memelerin her ikisinin de görünümünün eşit ve estetik durması için dikkat edilse de operasyon sonrası her iki memenin boyutu birbiriyle tam olarak aynı olmayabilir.

Bu da kişi için yeni ameliyat ya da ameliyatlar olma riskini barındırır. Ameliyattan sonra meme ucu dokusunda eskiye göre biraz daha ufalma gözükebilir.

Kimler Meme Küçültme Ameliyatı Olabilir?

Meme estetiğinde tercih edilen küçültme operasyonu, fiziksel olarak vücut gelişimini tamamlamış olan kişilere uygulanabilir. 18 yaş üzerine uygulanan bu operasyon, sağlık sebebi ile ileri vakalarda aile onayı alınarak 16-18 yaş aralığına da uygulanabilmektedir. Meme küçültme ameliyatını;

 • Kişiyi psikolojik açıdan yıpratan fazla büyük memelere sahip olanlar,
 • Memelerin fazla büyük oluşu ile birlikte bel, omuz, sırt, boyun gibi bölgelerde kronik ağrıları olanlar,
 • Büyük memelerden kaynaklı göğüs bölümünde sinir ve hasar kaybı olanlar,

yaptırabilir.

Obezite: Vücudunda çok fazla kilosu olan hastaların meme dokularındaki yağ oranı da oldukça yüksektir. Obezite problemi olanların memelerinin küçültülmesi ancak kilo verdikten sonra uygulanabilir.

Bu sebeple obezite problemi olan hastaya, önce bir plan ve program dahilinde diyet ve egzersiz uygulanır. Kilo veren kişilerin kilo kaybı sonrası meme boyutları yeniden değerlendirilir.

Herhangi bir kilo verme programı uygulamayan bireylerin meme küçültmek için ameliyat olması durumunda istenen sonuçlara varılmaz.

Ergenlik: Meme küçültmek amacıyla ameliyat olmak isteyenlerin en az18 yaşında olması önerilir. Çünkü ergenlik döneminde vücut hala büyümeye devam ettiği için meme gelişimi de henüz tamamlanmamıştır.

Ergenliğin tamamlandığı doktor tarafından da kabul ediliyorsa meme küçültme ameliyatı yaptırılabilir. Aksi halde ameliyat sonrası meme dokuları hala büyümeye devam edecek ve ikinci bir cerrahi müdahale gerekecektir.

Gebelik: Hamilelik döneminde değişen hormonlar nedeniyle meme büyür ve gelişir. Bu sebeple gebelik döneminde meme küçültmek için ameliyat olmak önerilmemektedir.

Ayrıca, küçültme ameliyatı yaparken vücuttan çıkarılan bazı salgı bezleri, doğum sonrası memede süt üretimini olumsuz etkiler. Bu nedenle gebelere ve ileride de gebelik planlayanlara memelerin küçültülmesi operasyonu önerilmez.

Kronik Hastalıklar: Diyabet, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı gibi çeşitli kronik hastalıkları olan kişilerde ameliyat sonrası komlikasyonların oluşma ihtimali artar. Bu tür kronik rahatsızlıklara sahip hastaların bu operasyonu olması çok riskli olduğundan cerrahın, kişinin sağlık durumunu iyi incelemesi ve kronik hastalıklar için gerekirse tedavi uygulaması gerekmektedir.

Sigara ve Alkol: Memelerini küçültme amacıyla meme estetiği olmak isteyen fakat sigara ve alkol kullanan kişiler bu durumu cerraha mutlaka bildirmelidir. Çünkü vücuda zararlı olan sigara ve alkol gibi maddeler, kişide doku hasarına yol açar.

Bu da ameliyat sırasında komplikasyon oluşması riskini arttırır. Sigara ve alkol kullanan kişilere belirli bir program yapıldıktan vücut bu zararlı maddelerden arındırıldıktan sonra meme küçültücü ameliyat önerilir.

İlginizi Çekebilir  Meme Büyütme

Meme Küçültme Öncesi

Memelerini küçültmek isteyen kişiler, önce doktorun ön muayenesinden geçmelidir. Eğer doktorun yaptığı fiziksel muayenede değerlendirilen; hastanın fiziksel sağlık durumu, hastanın içinde bulunduğu duygusal durum, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklara bakılır. Bakılan bu durumlardan sonra cerrah, ameliyatı öneriyorsa hasta için meme küçültücü ameliyat planlaması yapılabilir.

Memelerini küçültme amacıyla meme estetiği olmak isteyen kişilerin meme küçültülmesi ameliyatından önce yapması/uyması gereken birtakım durumlar vardır.

 • Ailenizde kanser öyküsü varsa bu durumu, mutlaka doktora bildirmelisiniz.
 • Ameliyattan önce doktor kontrolü ve kan tahlilleri gerekecektir. Tahlilleri ve kontrolü ameliyattan en az birkaç gün önce yaptırmanız gerekmektedir. Çünkü tahlil sonuçlarına göre sizden ek tahliller istenebilir.
 • Ameliyat öncesi, bilateral meme ultrasonografisi yapılır. Eğer cerrahın şüphelendiği başka bir durum olursa mamografi de çekilebilir.
 • Anestezi kontrolünden sonra vücudunuzda en ufak bir hastalık görürseniz hemen doktora belirtmeniz gerekir. Bu hastalık, basit bir soğuk algınlığı olsa bile.
 • Meme küçültme ameliyatına girmeden önce ameliyat ile ilgili tüm kaygı ve problemlerinizi doktorunuzla mutlaka paylaşmanız gerekmektedir. Ameliyata zihninizin daha berrak girmesi sizi psikolojik olarak olumlu etkileyecektir.

Meme Küçültme Ameliyatı Teknikleri Nelerdir?

Meme küçültme operasyonunda memede mevcut olan fazla deri bölgesi önceden çizilerek ameliyat esnasında çıkarılır. Meme ucu üzerindeki fazla deri de orta kısımdan çıkarılarak azaltılır.

Memeye şekil verme amacıyla yan kısımlar birleştirilir. Memelere verilen yeni kontür ile daha dar, toparlanmış ve dik bir meme görüntüsü ortaya çıkar. Genel olarak meme küçültme amacıyla yapılan meme estetiğinde kullanılan 3 teknik bulunmaktadır. Bu teknikler:

 1. Lejour (Lolipop izle meme küçültme) tekniği: Dikey teknik de denilen lejour meme küçültücü ameliyatı için 2 kesi yapılır. Kesilerden biri areolanın yanında bir diğeri de areolanın alt kenarı ile memenin altındaki kıvrım arasına yapılır. İzler memenin altına kalır ve görünmez.

Dikey kesi tekniğini, memelerinin boyutunda küçük ya da orta çaplı bir küçültme isteyenler ya da sarkıkları çok olan kişiler tercih eder. Sarkıkları yüksek seviyede olan ve meme dokusunun daha belirgin ve dik hale gelmesini isteyen kişiler için en iyi yöntemdir. Bu teknikte, memeler daraltılır, dikleştirilir ve son hali verilir. İşlem sonunda areola ve meme uçlarında doğal görünüm sağlanır.

 1. Ters T İzle meme küçültme: Çapa tekniği de denilen Ters T tekniğinde, memelere 2 kesi yapılır. Bu kesiler, memenin altındaki kıvrımı takip eden çizgiye yapılır. En fazla iz bırakan yöntemdir fakat bu izler, memenin altında ya da sütyenin altında kaldığı için rahatsız etmez. Çapa tekniğini, büyük derecede sarkması olan ya da meme boyutunun büyük ölçekte küçültecek olan kişiler tercih eder. Bu teknikte, diğer tekniklere göre daha fazla doku çıkarılır ve memeleri yeniden şekillendirmek optimum seviyede gerçekleşir. Fakat bu tekniği tercih edenlerin bilmesi gereken durum, diğer meme küçültme tekniklerine göre daha uzun bir iyileşme süreci gerektirdiğidir
 2. Greft Tekniği ile meme küçültme: Meme küçültücü ameliyatta kullanılan bu teknikte, meme ucunu besleyen damarlara ve sinirlere dokunmadan küçültme işlemi gerçekleştirilir. Greft tekniği, gereğinden çok daha büyük göğüslere sahip hastalarda ve yaşlılarda tercih edilen bir yöntemdir.

Greft tekniği ile gerçekleştirilen memelerin küçültülmesi operasyonundan sonra süt kanalları zarar gördüğü için bundan sonraki süreçte emzirme yapılamaz.

Bu tekniğin avantajı, süt kanalları da dahil her bölümde düzenleme yapıldığından memeleri istenilen ebatta küçültmek de mümkündür. Greft tekniği, bu sebeplerle belirli yaşın üzerindekilere ve çok büyük olan göğüslere sahip kişilerde uygulanmaktadır.

Ameliyat Öncesinde Nasıl Hazırlık Yapılmalıdır?

Memelerini küçültme amacıyla meme estetiği olmayı düşünen kadınlar, önce doktora giderek ameliyata olan uygunluğunu kontrol etmelidir. Örneğin hastanın rahatsız olduğu konu, belki de memelerini küçülterek değil de memelerin dikleştirilmesi ile çözülecektir.

Eğer doktorun yaptığı fiziksel muayenede değerlendirilen;

 • Hastanın fiziksel sağlık durumu,
 • Sürekli kullanılan ilaçlar,
 • Hastanın mevcut durumu,
 • Alkol ve sigara alışkanlığı

gibi kriterlerden sonra cerrah, ameliyatı öneriyorsa hasta, meme küçültücü ameliyatı olabilir.

Memelerinin durumundan ötürü fiziksel ve ruhsal sağlığı da değerlendirilen hastanın, özellikle meme küçültmeden sonra ne beklediği ve ameliyat sonuçları hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğu öğrenilir.

Her şey uygunsa doktorla birlikte planlama aşamasına geçilir. Hastaya ameliyat gününe kadar neler yapması gerektiği ve nasıl besleneceği hakkında net bilgiler verilir. Ameliyatta neler olacağı ve ameliyat sonuçları hakkında da bilgi verilir.

Eğer meme küçültmek için operasyon yaptıracak olan kişinin ailesinde kanser öyküsü (özellikle meme kanseri) varsa kişiden mamografi çekimi de istenebilir.

İlginizi Çekebilir  Burun Estetiği

Ameliyattan önce, ameliyatınızı yapacak doktor tarafından kontrol ve ayrıca kan tahlilleri gerekecektir. Tahlilleri ve kontrolü ameliyattan birkaç gün önce yaptırmak son dakika çıkabilecek işlemler için size zaman sağlar. Çünkü tahlil sonuçlarına göre anestezi uzmanı sizden ek tahliller istenebilir. Ameliyat öncesi, kişiye bilateral meme ultrasonografisi de yapılır.

Ameliyat Günü

Memelerini küçültmek amacıyla meme estetiği olacak olan kişiler, ameliyat günü en az birkaç saat önce hastaneye giriş yaparak doktoruna görünmelidir. Ameliyat günü, meme çizimi yapılarak çıkarılacak yağ dokusu belirlenir. Ameliyat steril bir hastanede anestezi yapılarak gerçekleştirilir.

Ameliyat, ortalama olarak 3 saat sürmektedir. Bu süre, kişiden alınan yağ dokusuna göre uzayıp kısalabilir. Memenin büyüklük durumuna göre, I, J veya ters T harfine benzer bir iz kalabilir. Bu izler, memenin altında kalıp görünmediği için psikolojik olarak hastayı daha az etkiler.

Hastanın memelerinin büyüklük durumuna göre ameliyat sırasında memeleri aynı hizada tutabilecek drenler takılır gerekli görülürse sütyen korse de takılır.

Ameliyat bittikten sonra hasta, oturur pozisyonda uzanır. Ameliyattan 4 saat sonra mümkün olduğunca hafif içecek ve yiyeceklerle beslenebilir. Ameliyatın olduğu günün akşamı, bir destekle yürüyebilecek duruma gelir. Eğer son kontrollerde her şey yerindeyse ameliyattan 1 gün sonra drenler kaldırılır.

Memelerin küçültülmesi amacıyla yapılan operasyonda, ameliyat öncesinde yapılan kesiler sargı bezi ile kapatılır. Hastaya, ameliyattan sonra cerrahi bir sütyen giydirilir. Sütyenin doktorun belirttiği süre boyunca takılması iyileşme sürecine büyük etki eden durumlardan biridir. Hasta, yapılan kontrollerin ve pansumanların ardından sonraki gün, taburcu edilir.

Meme Küçültme Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Meme küçültücü ameliyatı, steril bir ameliyat ortamında genel anestezi yapılarak gerçekleştirilir. Ameliyat, genellikle 3 saat sürmektedir.

Memenin büyüklük durumuna göre, ameliyat sonrasında kişide: I, J veya ters T harfine benzer bir iz kalabilir. Bu izler, memenin altında kalacaktır. Keşiden dolayı var olan izler görünmediği için psikolojik olarak hastayı daha az etkiler.

Memelerin küçültülmesi amacıyla yapılan operasyonda, ameliyat öncesinde yapılan kesiler sargı bezi ile kapatılır. Hastaya, ameliyattan sonra cerrahi bir sütyen giydirilir. Sütyenin doktorun belirttiği süre boyunca takılması iyileşme sürecine büyük etki eden durumlardan biridir. Kişi, ameliyattan sonra ağır işler yapmaktan kaçınmalı ve evde bolca dinlenmelidir.

Ameliyattan sonra oluşacak olan şişliklerin azaltılması için ilk 24 saat, buz kompresi yapılabilir. Ameliyattan sonraki ilk 15 gün, besleyici gıdalar tüketilmelidir. Hasta, ayrıca antioksidan bakımından zengin beslenmeli bol su içilmelidir.

Ameliyattan önce kullanılan vitamin ve minerallere doktora danışılmadan asla tekrar başlanmamalıdır. Meme küçültücü operasyonundan sonra doktor zaten vitamin ve mineral takviyesi yapacaktır. Bu takviyeleri her gün verilen doz oranında almak iyileşme sürecinin kısalmasına yardımcı olur. Bu süreçte ağır kaldırmak ve ağır tempoda sporlar önerilmez.

Memelerini küçülten kişiler, işleri eğer fiziksel efor sarf edilecek bir iş değilse işlerine 10 gün sonra geri dönebilir. İlk 1 haftanın sonunda şişlik azalmış olacağından kişi, dışarı çıkınca kendini iyi hisseder. Ameliyattan sonraki iyileşme sürecinde ilk 4 hafta, yumuşak ve pamuklu iç çamaşırları giyilmelidir. Dış kıyafetlerin de bol olması kişiyi daha iyi hissettirecektir.

Meme Küçültme Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Cilt ve meme dokusunun alınması ile başlayan ameliyat, yaklaşık 3 saat sürer. Ameliyattan 1 hafta sonra kişi, normal yaşamına dönebilir. Ameliyatta yapılan kesi ve dikişlerin izi ise ortalama 4 ay içerisinde silikleşir.

Diğer cerrahi operasyonlarda olduğu gibi memeleri küçültmek amacıyla yapılan meme estetiğinin de çeşitli riskleri bulunur. Bu riskler;

 • Meme başının duyusunda his kaybı oluşabilir.
 • Meme küçültücü ameliyat sonrasında küçük bir ihtimal de olsa enfeksiyon ya da kanama gibi durumlar görülebilir (Bu durumda doktorunuzla hemen iletişime geçmeniz önerilir).
 • Ameliyatta kullanılan tekniklere bağlı olarak kişinin süt kanalları zarar görebilir.
 • Hastanın duygusal ve psikolojik hislerine bağlı olarak korku, yeni haline alışamama ve kendine yakınlık gösterememe gibi davranışlar gerçekleşebilir.

Meme Küçültme Ameliyatı Fiyatları 2024

Gereğinden fazla büyük ve sarkık meme dokusuna sahip kişiler, bu durumun yol açtığı çeşitli hastalıklar nedeniyle memelerin küçültülmesi operasyonu gerçekleştirilebilir. Meme dokusunun gereğinden fazla büyük ya da sarkık olması başta kas sistemi olmak üzere birçok organda ağrıya yol açar.

Bu durum, kişiyi; psikolojik ve sosyal anlamda etkiler ve özgüvenini düşürür. Meme dokusunun fazla büyük olması kişide; bel, omuz, boyun gibi organlarda ağrıya yol açtığından bu kişiler memelerini küçültme amacıyla meme estetiği olurlar.

İlginizi Çekebilir  Burun Estetiği

Memelerini küçültmek için ameliyat olmak isteyen kişiler, bu operasyonun ne kadar tutacağını da merak etmektedir. Meme estetiğinde kullanılan malzemelere, doktorun deneyimine, hastaneye, kişinin sağlık durumuna göre bu tutarlar değişiklik göstermektedir.

Bu sebeple meme küçültme fiyatları 2024 yılı toplam tutarı hakkında net bir bilgi vermek doğru olmayacaktır. Meme küçültücü ameliyat fiyatı için doktorun sizi mutlaka ön bir muayeneden geçirmesi gerekmektedir.

Meme küçültme fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz. Meme küçültme ameliyatı fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz. Meme küçültme ameliyatı fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Meme küçültme sonrası iz kalır mı?

Meme küçültme sonrasında memelerin altında kalacak şekilde kesi izi kalır. Bu iz memelerin altında kaldığı için göze batmaz. Zaman içerisinde giderek silik bir hal alır.

Meme küçültme sonrası çok ağrı olur mu?

Meme küçültücü ameliyattan sonra ağrıdan ziyade hareket ederken biraz acı hissedilir. Eğer basit hareketler yaptığınız halde çok acı hissederseniz doktorunuzun önerdiği ağrı kesici ilaçları kullanabilirsiniz.

Meme küçültme kansere sebep olur mu?

Memelerin küçültülmesi operasyonunda herhangi bir kanser riski bulunmamaktadır. Operasyonda yalnız fazla olan yağ dokuları alınmaktadır.

Meme küçültme ameliyatını SGK karşılar mı?

Evet, doktorun raporuna göre masrafları sigorta ödüyor. Memelerin büyüklüğünden ötürü boyun, sırt ve bel ağrısı yaşayanların ameliyatlarını SGK karşılıyor.

Meme küçültme kaç yaşından itibaren yapılabilir?

Memelerin küçültülmesi operasyonu kadınların 18 yaşını tamamlaması ile yapılır. Bu yaşta meme gelişimi tamamlanmış olur.

Hangi anestezi ile işlem yapılır?

Meme estetiği olan meme küçültücü ameliyat, genel anestezi ile uygulanır. Ameliyat sırasında herhangi bir ağrı hissetmezsiniz.

Meme küçültme ameliyatı sonrası araba ne zaman kullanabilirim?

Ameliyatta kullanılan tekniğe göre bu sorunun yanıtı değişir. Fakat genellikle 3 haftadan sonra kısa mesafelerde araç kullanabilirsiniz.

Meme küçültme sonrası dikiş alınacak mı?

Meme küçültücü ameliyatta eriyebilen dikişler kullanılır. Bu nedenle ameliyat sonrası dikiş aldırılmaz.

Meme küçültme sonrası iz kalacak mı?

Ameliyatta yapılan keşiden ötürü iz oluşur. Fakat bu izlerin görünümü zamanla kırmızıdan pembeye ve en sonunda deri rengine döner.

Seyahat ne zaman yapabiliriz?

Ameliyattan 4 gün sonra seyahat edebilirsiniz. Uzun seyahat olmamasında fayda var.

Meme küçültme ameliyatı sonrası emzirebilir miyim?

Evet, emzirebilirsiniz. Süt kanallarına zarar vermeyecek olan teknikle meme küçültücü ameliyat olunursa emzirilebilir.

Ameliyat sonrası his kaybı olur mu?

Meme başı duyusunda hafif bir his kaybı oluşabilir. Birkaç gün içinde geçecektir.

Meme küçültme ameliyatının meme kanserine etkisi var mıdır?

Hayır. Meme küçültücü ameliyat meme kanserine yol açmaz.

Ameliyat sonrası korse kullanacak mıyım?

Ameliyattan sonra hastaya bir korse takılır. Bu korse en az 4 hafta süre ile kullanılmalıdır.

Meme küçültme sonrası ultrason ve mamografi çektirebilir miyim?

Evet çektirebilirsiniz. Yapılan işleme herhangi bir zararı dokunmaz.

Memelerimi küçültmek ameliyatı sonrası dekoltem daha dolgun olur mu?

Dekolte bölgesinde ameliyat sonrası dikleşme olur. Bu sebeple dekolte dolgun durur.

Meme küçültme sonrası doğum yaparsam göğüslerim eski haline gelir mi?

Hayır, gelmez. Aşırı kilo alımı dışında memeleriniz eskisi gibi büyümez.

Meme küçültme sonrası cinsel hayata dönüş

Ameliyattan sonraki 4.haftada meme hassasiyeti yavaş yavaş geçer. Yine de cinsel hayata dönüş için en az 6 ay beklenmesini öneriyoruz.

Ne zaman kontrol için gelmeliyim?

Ameliyattan sonraki ilk kontrol, 3.günde yapılmaktadır. Daha sonra rutin olarak; 1, 3 ve 6 ay sonra hasta kontrole çağrılır.

İzsiz meme küçültme operasyonu

Herhangi bir iz kalmadan meme küçültücü operasyon tamamlanamaz. Ortalama olarak 4 ile 6 ay arasında izler silikleşir. Yaklaşık 1 yıl sonra da deriye uyumlu hale gelir.

Göğüs küçültme ve toparlama aynı anda yapılabilir mi?

Göğüs küçültme yapılırken fazla doku çıkarılır. Böylece göğüsler daha dik durur. Böylece iki işlem aynı anda yapılmış olur.

Ameliyat sonrası ne kadar zamanda günlük işlerime dönebilirim?

Ameliyattan 1 hafta sonra rutin işlerinize geri dönebilirsiniz. Fakat ağır fiziksel hareketlerden kaçınmanız gerekmektedir.

Memelerin normalden daha büyük ya da çok sarkık olması durumlarında memeleri küçültmek amacıyla ameliyat tercih edilir. Hem estetik kaygılar hem sağlık sebebi ile memelerini küçültmek isteyen kişiler, memelerinin küçültülmesi için ameliyat olmak ister.

Meme küçültme ameliyatının, uzman ellerde ve mutlaka doktor kontrolünde yapılması, başarılı sonuçlar için gereklidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir