Beyin Damar Tıkanıklığı Nedir?

Beyin Damar Tıkanıklığı, ateroskleroza bağlı olan damar içerisindeki plakların birikmesiyle oluşmaktadır. Beyin ve damar tıkanıklıkları beyne giden kan akışını etkileyen önemli durumlardan birisidir.

Yeterli oranda kan akışının olmaması beyin dokunu etkilemekte ve felce neden olabilmektedir. Tıkanma, beyin hücrelerine gitmekte olan kan ve oksijenin kesilmesine sebep olmakta ve bu durum beyinde hasarlar oluşturabilmektedir.

Damar tıkanıklığı belirti vermediği durumlarda inmenin yanı sıra kalp krizine de neden olabilmektedir. Plak birikimi sonucunda görülen beyin damar tıkanıklığı üç şekilde inmeye sebep olabilir;

 • Ateroskleroza bağlı damarda bulunan plak zamanla arteri daraltmakta ve bu şekilde beyne giden kan akışını azaltmaktadır. Bunun sonucunda damarda tıkanma görülmektedir.
 • Plak, arter duvarına zarar vermekte ve bunun sonucunda kan pıhtısı oluşumu meydana gelmektedir.
 • Plaklar yırtılabilir ve parçalanıp parçalara ayrılabilir. Bu parçalar, damarları tıkayabilir ve beyne giden kan akışı engellenebilir.

Beyin Damar Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir?

Damar tıkanıklıkları, genel olarak 40 yaş üzerindeki kişilerde görülmektedir. Ayrıca bazı hastalarda tıkanıklık çok hafif seyrederken bazı hastalarda ani ölümlere neden olabilmektedir. Beyin damar tıkanıklığı belirtileri şöyledir;

 • Baş ağrısı
 • Bilinç kayıpları
 • Bulantı ve kusma
 • Bedenin belirli bir bölümünde güçsüzlük durumu ve duyu problemleri
 • Yürümede güçlük yaşanması
 • Konuşma bozuklukları
 • Hareket bozuklukları
 • Görmede sorun yaşanması
 • Epilepsi nöbetleri
 • Bellek problemleri
 • Psikolojik değişiklik yaşama durumu
 • Düşünce ve davranış anormallikleri

Damar tıkanıklığı durumu, hipertansiyon, kalp ritim bozuklukları ve solunum fonksiyonu bozukluklarını etkileyen belirtilerinde ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Kalp Damar Tıkanıklığı

Kalbi besleyen koroner damarlarının tamamen tıkanması durumudur. Genetik faktörler, yaşam tarzı ve benzeri birçok etken damarların içerisinde kireçler oluşturmaktadır. Bu kireçler, damar duvarına yapışmakta ve damarları tıkamaktadır.

Bu şekilde damar hacminin %70’i tıkanmakta ve kalbe giden kan oranında büyük oranda azalmalar meydana gelmektedir. Kalp yeteri kadar kanlanamadığı taktirde gereksinim duyulan oksijen alınamamakta ve bunun sonucunda kişi kalp krizi geçirmektedir.

Kalp damar tıkanıklığına sebep olan en önemli iki unsur; sigara kullanımı ve genetik faktörlerdir. Diğer damar tıkanıklığına neden olan unsurlar;

 • Cinsiyet
 • Hipertansiyon
 • Aşırı kilo
 • Şeker hastalığı
 • Stres
 • Hareketsiz yaşam
 • Yaş

Kalp damar tıkanıklığı belirtileri;

 • Göğüs ağrısı (kalp damar tıkanıklığının en net belirtisidir)
 • Nefes darlığı
 • Kol, boyun ve sırta görülen ağrı
 • Çarpıntı
 • Baş dönmesi
 • Ölüm korkusu
 • Bulantı ve kusma

Kalp damar tıkanıklığı genellikle yavaş gelişmekte ve damarın yarısından fazlası tıkandıktan sonra bu tarz belirtiler ortaya çıkmaktadır.

Beyin Damar Tıkanıklığı

Düşünme, konuşma ve hareket etme gibi tüm eylemler beyne kan akışının olmasıyla geçekleşmektedir. Bu kanlanmayı sağlayan iki şah damarıdır ve bu iki şah damarı sayesinde beyne kan gitmektedir. Ancak bu iki damarda yağ ve kolesterolden kaynaklı yağlanma durumları görülebilir. Bu yağlanmada beyin damar tıkanıklığı sorununa neden olmaktadır.

Beyin damar tıkanıklıkları, karotis arterin yanı sıra orta serebral, vertebral ve baziler arterde de meydana gelebilir. Bu bölgelerde görülen damar tıkanıklıkları geçici iskemik atak ve iskemik inmeye sebep olabilir.

Geçici İskemik Atak

Geçici istemik ataklarla beyin damarları tamamen tıkanmamaktadır. Geçici süreliğine damar tıkanıklığı meydana getiren bu durum esnasında baş ağrısı, kol ve bacakta uyuşmalar görülebilir. Ancak bu sorunlar 10-15 dakika içerisinde kendiliğinden geçmektedir.

İskemik İnme

Beyne kan akışını sağlayan damarlardan birisinin tıkanmasıyla görme, hareket etme ve duyma gibi bilişsel fonksiyonlarda kayıplar yaşanmaktadır. İskemik inme acil tedavi gerektirmekte ve durum kritik seviyeyi aştığında kişi yaşamını yitirebilmektedir.

Bacak Damar Tıkanıklığı

Bacak damar tıkanıklığının nedeni, atheroskleroz damarının kireçlenmesidir. Bu damar tıkanıklığına sebep olan durumlar;

 • Sigara kullanımı
 • Yüksek kolesterol
 • Şeker hastalığı
 • Şişmanlık
 • Yüksek tansiyon
 • Genetik faktörler

Bacak damar tıkanıklığı belirtileri;

 • İlk başlarda belirti görülmemektedir. Ancak daralma ve tıkanıklıklar ilerledikçe kalça ve uyluk bölümlerinde ağrı hissedilmektedir.
 • Bacaklarda soğukluk
 • Üşüme hissi
 • Tüylerin dökülmesi
 • İyileşmeyen yara durumu
 • Renk değişikliği

Bacak damar tıkanıklığı tedavisinde genel olarak kan sulandırıcı ve bacak damarlarını genişletici ilaçlar kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemleri sonucunda hastanın durumunda bir değişiklik olmazsa anjiyoplasti tedavisi ile damar tıkanıklığı olan yerler balonla açılmaktadır. İlaç tedavisi ve anjiyoplastinin yanı sıra bir diğer tedavi yöntemi bypasstır.

Toplardamar Tıkanıklığı

Kişinin yaşam kalitesini düşüren hastalıklardan birisi olan toplardamar tıkanıklığı, toplardamar içerisinde pıhtı oluşmasıyla başlamaktadır. Bu pıhtı, damar boyunca ilerlemekte ve akciğere giderek buradaki fonksiyonları bozmaktadır.

İlginizi Çekebilir  Mide Balonu

Bunun sonucunda solunum yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı özellikle tek taraflı bacak şişmeleri, ağrısı ve kızarıklık durumlarında doktora başvurmak gerekmektedir.

Toplardamar tıkanıklığının belirtileri;

 • Ağrı hissi
 • Bacaklarda beliren ani şişlik durumu
 • Ağırlık hissiyatı
 • Morluklar
 • Yürümeyi engelleyecek acı

Toplardamar tıkanıklığının ilerlemesiyle zaman içerisinde görülebilecek diğer şikâyetler;

 • Uzun süre ayakta duramamak
 • Çabuk yorulmak
 • Baldır bölgesinde varis oluşumu
 • Ayak bileklerinde beliren kılcal damar ve varisler
 • Ayak bileklerindeki cilt renginin kahverengiye dönmesi
 • Bacaklarda uzun yürüyüşler sonucunda şişlik ve ağrı olması

Şah Damarı Tıkanıklığı

Karotis arterin ileri derecede daralma göstermesi ve tıkanması sonucunda şah damarı tıkanıklığı meydana gelmektedir. Beyne oksijen götüren şah damarının tıkanık olması felç gibi sorunlara neden olabilmektedir. Bu hastalık için farklı belirtiler bulunmakta ve teşhis konulduğu zaman mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir.

Genel olarak atardamar duvarı esnek bir yapıdadır ancak sigara kullanımı ve yüksek kolesterol düzeyleri şah damarında tehlikeli maddelerin birikmesine neden olabilir. Bunun sonucunda şah damarında darlık ve esneklik kayıpları meydana gelir.

Şah damarı tıkanıklığı tedavisi;

 • Hastalığın tanısında şah damarı stetoskop ile dinlenmekte ve bu dinleme aşmasında üfürüm duyulabilir.
 • Daha sonra ultrason ile inceleme yapılmakta ve kan akım formunda bozulmalar görülmektedir.
 • Tıkanıklık ve darlığın tam olarak saptanabilmesi için şah damarı anjiyografisi işlemi yapılmaktadır.
 • Şah damarındaki darlık düzeyi %50’nin altındaysa ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Aynı zamanda hastaya öneriler yapılmaktadır. Bu öneriler arasında; sigaranın bıraktırılması ve kan şekerini kontrol altında tutulması yer almaktadır.
 • Darlık %50’nin üzerindeyse balon-stent uygulaması veya şah damarı ameliyatı gerçekleştirilmektedir.

Damar Tıkanıklığı Tedavisi

Damar tıkanıklığını tedavi etmede uygulanan farklı yöntemler vardır. Ancak birincil olarak sigaranın bırakılması, düzenli egzersiz ve yaşam tarzında değişiklikler ilk önerilenlerdir. Gerekli görüldüğü taktirde ilaç tedavisi ve cerrahi müdahaleler ile tıkalı damarlar açılmaktadır.

Damar tıkanıklığı tedavisi için uygulanan yöntemler şunlardır;

 • İlaç tedavisi
 • Balon stent uygulaması
 • Bypass ameliyatı

İlaç Tedavisi

Tedavi yöntemleri arasında seçeneklerden ilki ilaç tedavisidir. Uygulanan test ve tetkikler sonucunda kan pıhtılaşması ve damarlardaki plağı önleyebilmek için hastaya ilaç verilmektedir. Aynı zamanda hastanın kan basıncı ve kolesterolünü düşürmek içinde ilaç tedavisinden yararlanılmaktadır.

Balon-Stent Uygulaması

Damarlara yerleştirilen kafes şeklindeki aparatlar yardımıyla balon stent uygulaması gerçekleştirilmektedir. Tıkanmış ve daralmış olan bölgeye kateter yerleştirilmekte ve şişirilmektedir. Balonu andıran bu kateter, damardaki tıkanıklığı parçalamakta ve kan akışının rahatlamasına yardımcı olmaktadır.

Damarın yeniden tıkanmaması için stent kullanılmaktadır. Kan pıhtısı nedeniyle tıkanan kan damarlarının yeniden açılabilmesi için uygulanmaktadır. Beyin damarındaki darlık alanına takılan stent ile damardaki darlık geriletilmektedir.

Bypass Ameliyatı

İlaç yöntemi uygulandığı halde damardaki tıkanıklık durumunun tekrar nüksetmesi sonucunda bypas ameliyatı yapılmaktadır. Tıkalı damarlar için vücudun kendi damarları kullanılmakta ve bu sayede yeni yollar oluşturulmaktadır.

Bypass ameliyatı, vücudun her tıkalı atardamarı için uygulanabilmektedir. Tıkanıklar sebebiyle bozulan kalp kasına yeterli oranda kanın gitmesiyle birçok sorununda önüne geçilebilir.

Atardamarın beslediği alanın canlılığını kaybetmemesi için bypass ameliyatına başvurulmaktadır. Beslenen bu bölgeye yeterli miktarda kan verilmesi bypass ile mümkündür. Arterlerdeki damarlar belirli bir seviyeyi aştıkları zaman kan akışına engel olmaktadır. Bu durum kalbin görevini yapamamasına neden olmakta ve bypass ameliyatı buna son vermektedir.

Beyin Damar Tıkanıklığı Neden Olur? Sebepleri Nelerdir?

Beyin damar tıkanıklıkları için birçok faktörlerden bahsedilebilir. Beyin damar tıkanıklığı sebepleri şunlardır;

 • Yüksek tansiyon
 • Sigara kullanımı
 • Yetersiz fiziksel aktivite
 • Şeker hastalığı
 • Kandaki kötü kolesterolün artması ve iyi olanın azalması
 • Yaşlılık
 • Ailede vasküler hastalıkların olması
 • Düzensiz beslenme ve obezite durumları
 • Enfeksiyon, travma ve tümörler
 • Çeşitli ilaç kullanımı
 • Bağ dokusu hastalıkları
 • Radyasyona aşırı maruz kalma
 • Kalp hastalıkları
 • Uyuşturucu kullanımı
 • Kan pıhtılaşma bozuklukları ve alerjik hastalıklar
 • Sistemik hastalıklar
 • Susuzluk ve kan hastalıkları
 • Atardamarda yapısal bozukluk sorunları
 • Beyin damar sertliği

Beyindeki damar tıkanıklığının sebepleri birçok faktörden dolayı meydana geldiği için detaylı bir inceleme yapmak oldukça önemlidir.

Beyin Damarı Tıkanıklığı Nasıl Oluşur?

Damar tıkanıklığı, beyin ve kalp damarlarında meydana geldiği zaman hayati sonuçlara sebebiyet olabilmektedir. Özellikle beyin damarı tıkanıklığı belirti vermediği zaman ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlardan birisi de inmedir ve inme beyin damarını tıkadığı zaman hissizlik, uyuşma ve kuvvet kayıpları meydana gelmektedir.

Beyindeki damar tıkanıklığı, ateroskleroza bağlı damar içerisinde plak birikmesiyle oluşmaktadır. Bu durumun halk arasında adı damar sertliğidir. Bu plak birikimiyle zamanla damarlar daralmakta ve beyne gitmekte olan kan akışında azalmalar görülmektedir.

İlginizi Çekebilir  Diz Artroskopisi

Beyne giden kan akışında azalmalar olduğu zaman felç riski ortaya çıkmaktadır. Bu durum beyin damarı tıkanmasıdır ve oldukça hayati bir öneme sahiptir.

Beyin Damar Tıkanıklığı Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Beyin damar tıkanıklıklarının tanısı için şu yöntemlerden yararlanılmaktadır;

 • Doppler ultrasonografi
 • Bilgisayarlı tomografi ve MR yöntemi

Doppler Ultrasonografi

Doppler ultrasonografi, kan damarları ve kanın damardan geçişleri ile ilgili önemli bilgiler sunmaktadır. Atardamar ve toplardamardaki sorunların incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla bu yönteme başvurulmaktadır.

Vücudun her bölgesinde kullanılan bu ultrasonografi yönteminin en sık uygulandığı yerler; şah damarları ve vertebral arterleridir. Doppler ultrasonografi, kan akışının yönünün doğru olup olmadığı hakkında detaylı bilgi vermektedir.

Doppler ultrasonografi şu durumlarda tercih edilmektedir;

 • Santral ve periferik damar rahatsızlıkları
 • Toplardamar sorunları
 • Sistemik hastalıklar
 • Damarsal anomaliler
 • Kalp hastalıkları

Kan pıhtıları, daralan ve tıkanan arterler ve iç organlardaki kan damarlarını etkileyen birçok sorun için bu ultrasonografi yönteminden yararlanılmaktadır. Bu yöntem uygulandığı esnada ek bir işlem gerekmemekte ve cihazların donanımları kullanılarak ihtiyaç duyulan bilgiler elde edilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi ve MR Yöntemi

Bilgisayarlı tomografi, vücuttan kesitsel olarak görüntü almayı sağlamaktadır. Bilgisayarlı tomografi yönteminin kullanıldığı alanlar; kemik yaralanmaları, göğüs problemleri, kanser teşhisi ve damar tıkanıklığı sorunlarıdır.

Farklı yön ve açılardan çekilen görüntülerin birleştirilmesini sağlamakta ve kesit görüntüler ortaya çıkarmaktadır. Kesitler bilgisayar tarafından birleştirilmekte ve 3D görüntü meydana getirilmesini sağlamaktadır.

Güvenli bir görüntüleme yöntemi olan MR ile vücudun değişik bölgeleri için uygulama yapılabilir. Vücut organlarının görüntülenmesi için kullanılan MR yönteminin en sık kullanıldığı alanlar; beyin omurilik sorunları, vücut iskelet sistemi ve beyin hastalıklarıdır.

Bazı durumlarda bilgisayarlı tomografi ve MR yöntemi bir arada kullanılabilmektedir. Bunun nedeni; rahatsızlıklar için daha iyi tanı koyabilmektir. Beyin MR yöntemi ile beyin damarları detaylı şekilde değerlendirilmektedir.

Beyinde Damar Tıkanıklığı Nasıl Tedavi edilir? Beyinde Damar Tıkanıklığı Tedavisi Nasıldır?

Beyin damar tıkanıklıkları tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlar; ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve nöroradyolojik tedavilerdir. İlaç tedavisinde atardamar ve toplardamar için pıhtı çözücü ilaçlar kullanılmaktadır. Beyin damar tıkanıklığı tedavisinde cerrahi yöntemlerden de yararlanılabilmektedir.

Cerrahi tedaviler birbirinden farklı amaçlarla uygulanabilmektedir. Özellikle beyin damarı tıkanmasında ödeme bağlı olarak beyinde bası meydana gelebilmekte ve beynin rahatlatılması için cerrahi operasyona ihtiyaç duyulabilmektedir. Cerrahi tedavi süreçleri genel olarak riskli durumlarda tercih edilmektedir.

Damar tıkanıklığı tedavisinde kullanılan diğer bir uygulama nöroradyolojiktir. Bu tedavi uygulamasının içerisinde çeşitli yöntemler vardır ve stentleme yalnızca bunlardan birisidir.

Damar tıkanıklığı tedavisinde kişinin yaşamsal işlevlerini uygun bir düzeyde tutabilmek adına destek ve bakım tedavileri de uygulanmaktadır. Erken fizyoterapi tedavi beyin damar tıkanıklığı tedavisinde yararlanılan destek ve bakım işlemlerden birisi olarak öne çıkmaktadır.

Beyin Damar Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Birçok hastalıkta olduğu gibi beyin damar tıkanıklığı rahatsızlıklarını önleyebilmek için yaşam tarzında değişiklikler yapılmalıdır. Bu değişiklikler risk faktörlerinin birçoğunu sınırlandırmakta ve damar tıkanıklığı durumuna iyi gelmektedir. Damar tıkanıklığına iyi gelecek faktörler şunlardır;

 • Sigara kullanımını bırakmak
 • Şeker kontrolünü düzenli aralıklarla yapmak
 • Yüksek tansiyon kontrolünü yapmak
 • Kolesterolü düzenlemek ve kontrol etmek
 • İdeal kilo oranına düşmek
 • Beslenme alışkanlıklarını düzenlemek
 • Düzenli şekilde egzersiz yapmak
 • Düzenli aralıklarla doktor kontrollerine gitmek

Damar tıkanıklarının önüne geçebilmek için beslenme düzeni oldukça büyük önem taşımaktadır. Yanlış beslenme alışkanlıkları düzeltilerek yeni beslenme düzeni oluşturulabilir. Bu yeni listede lifli gıdalar ve vitaminlere yer verilmelidir.

Doymuş yağ oranı yüksek olan yiyeceklerden uzak durularak gerekli besin takviyeleri alınabilir. Bunlara ek olarak spor yapmakta beyin damar tıkanıklığı sorunlarının yaşanmasının önüne geçebilir.

Beyin Damar Tıkanıklığı İyileşme Süreci Nasıl Olur?

Beyin damar tıkanıkları tedavi sürecinden sonra yaşam tarzında yeni değişiklikler yapmak gerekmektedir. Bu değişiklikler şu şekilde sıralanabilir;

 • Alkol ve sigara gibi maddelerin kullanımından uzak durulmalıdır.
 • Yüksek tansiyon ve diyabet kontrol altında tutulmalıdır.
 • İdeal kiloya ulaşılmalıdır. Bunun için yeni bir diyet programı hazırlanmalı ve egzersizler yapılmalıdır.
 • Doymuş yağlar ve kolesterolü düşük seviyede olan gıdalar tüketilmelidir. Trans yağlardan kaçınılmalıdır.
 • Düzenli egzersizler beyin damar tıkanıklığı tedavisi sonrasında yapılması gerekenler arasındadır.
 • İnme risk faktörlerinin detaylı araştırılması önemli bir konudur.
 • Düzenli aralıklarla doktora gidilmeli ve LDL-HDL lipit değerleri kontrol ettirilmelidir. Herhangi bir sorun varsa bunlar için tedavi olunmalıdır.
İlginizi Çekebilir  Endoskopik Biyopsi

Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavi Fiyatları 2024

Beyin damar tıkanıklıkları tedavileri hem devlet hastaneleri hem de özel hastanelerde yapılabilmektedir. Devlet hastanelerindeki maliyetler için sigorta devreye girebilir. Ancak özel hastane ve diğer merkezlerde yapılacak işlemlerde bazı fiyat prosedürlerinden bahsedilebilir. Bunlar;

 • İşlem merkezi ve fiyat politikası
 • Doktor ve ekibinin deneyimi
 • İşlem süresi
 • Kullanılan malzemelerin kalitesi
 • Ekstra hizmetler

Damar tıkanıklığı problemlerinin fiyatları ile ilgili bu faktörlere başka unsurlarda eklenebilir. Bunun için beyin damar tıkanıklığı tedavisi fiyatları hakkında detaylı bilgi için işlemin yapılacağı merkezle iletişime geçilmelidir. Beyin damar tıkanıklığı tedavi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Beyinde Damar Tıkanıklığı Geçer Mi?

Beyinde meydana gelen damar tıkanıklığı hem geçici hem de kalıcı felce sebep olabilmektedir. Geçici damar tıkanıklığı durumları geçici iskemik atak olarak adlandırılmaktadır.

Bu beyin damar tıkanıklığı sorununda hızlı tedavi yöntemleriyle iz bırakma durumu olmadan iyileşme görülebilir. Kalıcı inme durumu, beyindeki pıhtı erimediğinden dolayı bir günden fazla sürebilir. Bu damar tıkanıklığı sorunları düzeltilmezse birçok ciddi problem yaşanabilir ve kişi hayatını kaybedebilir.

Beyin Damar Tıkanıklığı Hayati Risk Oluşturur Mu?

Beyin damar tıkanıklığı tedavi edilmezse hayati risk oluşturmaktadır. Bu hayati risklerin en başında felç gelmektedir. Felç dışında kişi birçok olumsuz sorunla baş etmek zorunda kalmakta ve hatta kişi hayatını kaybedebilmektedir. Oldukça büyük öneme sahip olan ve hayatı risk taşıyan beyin damar tıkanıklarının erkenden teşhis ve tedavi edilmesi gerekmektedir.

Beyin Damar Tıkanıklığında Bitkisel Tedaviler Tercih Edilebilir Mi?

Bitkisel tedaviler beyin damarı tıkanıklığında tercih edilen tedaviler arasında yer almamaktadır. Bu tarz bilgilerin doğruluk payı olmadığı için dikkate alınmamalıdır.

Hiçbir bitkisel yöntem damar tıkanıkları tedavisinde etkili değildir ve bazı bitkisel içerikler normal tedavi yönteminin seyrini olumsuz yönde etkileyebilir. Bundan dolayı beyin damar tıkanıklığı tedavisinde bitkisel yöntemlerden yararlanılmamaktadır.

Beyin Damar Tıkanıklığında Genetik Faktörler Etkili Midir?

Beyin damar tıkanıklığı hastalıklarının sebepleri arasında genetik faktörlerde yer almaktadır. Ancak bu rahatsızlığın genetik faktörler içerisinde yer alması yapıcı etki göstermemektedir.

Ancak yaşam alışkanlıklarının birçoğu bu genetik faktörlerin meydana gelmesine neden olabilmektedir. Bundan dolayı kişi yaşam şartlarını gözden geçirmeli ve zararlı alışkanlıkları varsa bunları düzeltmelidir. Bu değişiklikler birçok hastalıkta olduğu gibi damar tıkanıklıklarında da olumlu değişikliklerin yaşanmasını sağlayacaktır.

İskemik İnme Nedenleri Nelerdir?

Kan pıhtılaşması ve damarda biriken yağ dokusu beyin damar tıkanıklığı yaşanmasına neden olmaktadır. Uyuşma hissi, görmede bozukluk ve denge kayıpları gibi birçok sorun iskemik inme belirtileri arasındadır. İnmeye neden olan faktörler şunlardır;

 • Yüksek kan basıncının olması ve hipertansiyon rahatsızlığı
 • Diyabet
 • Yüksek kolesterol
 • Sigara kullanımı
 • Kilo fazlalığı gibi nedenler iskemik inmenin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İskemik inmede erken müdahale oldukça önemlidir ve iyileşme açısından oldukça önemlidir.

Asemptomatik Şah Damarı Darlığı Ne Demektir?

Asemptomatik şah damarı, şah damarı alanında geçici iskemik atak olması veya inme geçirmemiş kişiler için kullanılmaktadır.

Semptomatik ve Asemptomatik Ayrımı Neden Önemlidir?

Hastalığın tedavi edilmesinden önce hastalık belirti ve bulgularını ortadan kaldıran tedavi semptomatiktir. Hastanın sağlığı için bu bulguların azaltılması amaçlanmakta ve bu hastalık belirtilerinin başka zararlara yol açmaması için bu tedavi yoluna başvurulmaktadır.

Herhangi bir hastalığın taşıyıcısı olan ancak belirti göstermeyen kişiler için asemptomatik terimi kullanılmaktadır. Semptomatik hastalarda belirtiler ortaya çıkarmadan önleme amaçlanırken asemptomatik hastalarda belirtiler daha sonra görülmektedir. Bu iki terimin ayrımını yapmak hastalık sürecinde oldukça önemlidir.

Endarterektomi Nedir?

Şah damarı olarak bilinen atar damarlar endarterektomi olarak adlandırılmaktadır. Zamanla bu arterlerin içerisinde plak oluşmaya başlamakta ve daralma durumları meydana gelmektedir. Beyne giden kan miktarının azalması ile ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Darlık olan bölgede kan pıhtısı olması ve bu pıhtının kopması sonucunda bir arter tıkanabilir ve buna bağlı olarak inme yaşanabilir. Ancak inmenin yanı sıra daha farklı sonuçlarla da karşılaşmak mümkündür. Dolayısıyla bu sorunun tedavi edilmesi gerekmektedir.

Beyin Damar Tıkanıklığını Önlemenin Yolu Var mı?

Beyin damar tıkanıklığı için risk faktörlerini sınırlamak yaşam tarzını değiştirmekle gerçekleşmektedir. Damar tıkanıklığını önlemenin bazı yolları;

 • Yüksek şeker ve tansiyon kontrolü
 • Sigara ve alkol kullanımının bırakılması
 • Kolesterolün düzenlenmesi
 • Egzersiz ve diyet ile ideal kiloya inilmesi
 • Beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi
 • Düzenli aralıklarla doktor kontrolünü gerçekleştirmek damar tıkanıklığını önlemektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir